Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915, które weszło w życie w 2023 roku, stanowi kluczowy element legislacyjny mający na celu dalsze zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej. Zmieniając i aktualizując dotychczasowe przepisy, wprowadza nowe limity dla wybranych zanieczyszczeń w produktach spożywczych. To ważny krok w kierunku ochrony zdrowia konsumentów, redukcji ryzyka związanego z obecnością szkodliwych substancji w żywności i zapewnienia wysokich standardów jakości produktów spożywczych dostępnych na rynku europejskim.

Główne założenia Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/915

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w zakresie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie, pestycydy i mykotoksyny w różnych kategoriach produktów żywnościowych. Zmiany te są odpowiedzią na najnowsze wyniki badań naukowych i raporty agencji zdrowotnych, które wskazują na potrzebę rewaluacji i dostosowania istniejących limitów.

Limity dla metali ciężkich

W szczególności, rozporządzenie zaostrza limity dla ołowiu, kadmu, rtęci i arsenu, które są uznawane za szczególnie szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Nowe limity mają zastosowanie do szerokiego zakresu produktów, od owoców i warzyw, przez zboża, po produkty rybne, zwiększając tym samym ochronę konsumentów przed możliwymi skutkami długotrwałej ekspozycji na te metale.

Regulacje dotyczące pestycydów

Rozporządzenie wprowadza również zaktualizowane limity dla resztek pestycydów w produktach rolnych. Uwzględniając najnowsze dowody naukowe, normy te są projektowane tak, aby minimalizować ryzyko dla zdrowia, jednocześnie pozwalając rolnikom na stosowanie skutecznych metod ochrony upraw.

Kontrola mykotoksyn

Kolejnym ważnym aspektem rozporządzenia jest wprowadzenie bardziej restrykcyjnych limitów dla mykotoksyn, takich jak aflatoksyny i ochratoksyna A w produktach takich jak orzechy, zboża i przyprawy. Mykotoksyny, będące produktami metabolizmu pleśni, są potencjalnie rakotwórcze, a ich kontrola jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Implementacja i monitoring

Rozporządzenie wymaga od państw członkowskich wzmocnienia systemów monitoringu i kontroli żywności, aby zapewnić przestrzeganie nowych limitów. To obejmuje zarówno zwiększone badania próbek żywności na rynku, jak i współpracę międzynarodową w zakresie wymiany informacji o ryzykach.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 to istotny krok naprzód w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, który przyczynia się do zwiększenia ochrony zdrowia konsumentów europejskich. Dzięki ścisłym limitom i zaostrzeniu kontroli, konsument może czuć się bezpieczniej, wiedząc, że produkty dostępne na rynku są badane i monitorowane z najwyższą starannością. Nasze laboratorium, zgodnie z nowymi przepisami, kontynuuje prowadzenie rygorystycznych analiz i badań, zapewniając, że wszystkie produkty spełniają aktualne normy bezpieczeństwa.

©ALAB PLUS Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa tel.: 223496064 e-mail: [email protected] | Polityka prywatności

     

Współpraca