Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.

Akceptuję

Bezpieczeństwo żywności jest kluczowym aspektem w handlu międzynarodowym, zwłaszcza gdy chodzi o import z krajów, które są dużymi dostawcami produktów rolnych, takich jak Ukraina. Ze względu na różnorodność i skalę eksportu produktów rolnych, zapewnienie ich bezpieczeństwa stanowi ważny element w budowaniu zaufania konsumentów i ochronie zdrowia publicznego. Nasze laboratorium angażuje się w monitorowanie, analizę i weryfikację żywności importowanej z Ukrainy, stosując najnowsze technologie i metody badawcze.

Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności z Ukrainy

1.    Pestycydy i herbicydy
Użycie środków ochrony roślin jest powszechne w uprawach. Importowana żywność jest badana pod kątem resztek tych substancji, aby upewnić się, że ich poziomy nie przekraczają ustalonych norm bezpieczeństwa.

2.    Mykotoksyny
Produkty zbożowe mogą być kontaminowane mykotoksynami, które są toksynami produkowanymi przez pleśnie rozwijające się na roślinach. Regularne badania pozwalają na wykrycie i ocenę poziomu mykotoksyn.

3.    Metale ciężkie
Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi jest globalnym problemem. Analizy produktów rolnych na obecność ołowiu, kadmu, rtęci i arsenu są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

4.    Radioaktywność
Ze względu na historyczne awarie, monitoring radioaktywności jest nadal aktualny, zwłaszcza w produktach pochodzących z niektórych regionów Ukrainy.

Metody zapewnienia bezpieczeństwa żywności

1.    Ścisła współpraca z lokalnymi dostawcami
Rozwój partnerstw z ukraińskimi producentami i eksporterami pozwala na lepszą kontrolę jakości i śledzenie pochodzenia produktów.

2.    Zaawansowane techniki testowania
Stosujemy spektrometrię mas z indukcyjnie sprzężonym plazmą (ICP-MS), chromatografię gazową i cieczową (GC-MS, HPLC) oraz inne specjalistyczne metody analizy do oceny bezpieczeństwa żywności.

3.    Szkolenia i edukacja
Organizacja szkoleń dla dostawców i producentów w zakresie najlepszych praktyk rolniczych i produkcyjnych jest istotna dla minimalizacji ryzyka zanieczyszczeń.

4.    Szybka komunikacja i reakcja na zagrożenia
Systemy szybkiego ostrzegania i reagowania na zagrożenia pozwalają na bieżące monitorowanie i szybkie eliminowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów.

Importowana żywność z Ukrainy wymaga skrupulatnej kontroli i monitoringu w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. Nasze laboratorium, wykorzystując najnowocześniejsze metody i technologie, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa żywności na rynkach międzynarodowych. Współpracując z dostawcami, wdrażając rygorystyczne procedury testowania i certyfikacji, a także edukując branżę, aktywnie przyczyniamy się do ochrony zdrowia publicznego oraz zwiększania zaufania konsumentów do importowanych produktów żywnościowych.

©ALAB PLUS Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa tel.: 223496064 e-mail: [email protected] | Polityka prywatności

     

Współpraca